leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com

Hem


Välkommen till leg fysioterapeut Lotta Ring

Etablerad i Mjölby sedan 1993

Har samverkansavtal med Region Östergötland

Med specialistkompetens inom området psykisk ohälsa

Har ett integrativt behandlingsperspektiv och i behandlingsarbetet  fokus på resursaktivering och förändringsprocesser

I lokalen vistas ibland även en liten hund, Stella

leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com