leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com
Erbjuder handledning individuellt och i grupp, företrädesvis till fysioterapeuter
men även till andra yrkesgrupper verksamma inom vård och omsorg

Handledning kan ses som en  lärandeprocess och bidrar till utveckling av den egna professionen

Det relationella perspektivet finns med även i handledningssituationen där mötet och samspelet är det centrala

Under ett handledningstillfälle skapas det möjligheter för att bli lyssnad på, problematisera och reflektera samt se nya perspektiv

leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com