Utbildning                                    Avslutad år

 • Fysioterapeutprogrammet, Hälsouniversitetet i Linköping                                                        1988
 • Basal Kroppskännedom, 1 och 2, Institutet för Basal Kroppskännedom,                               1990 och 1992
 • Smärta, smärtbehandling och smärtfysiologi, Hälsouniversitetet i Linköping                      1997 och 1999
 • Psykologi A, Högskolan i Jönköping,                                                                                                  2000
 • Psykoterapi, steg 1, Universitetet i Linköping,                                                                                 2003
 • Grundkurs i Hypnos, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH)                                      2004
 • Symboldrama, Svenska Symboldrama Föreningen,                                                                      2009
 • Litteraturkurs i fysioterapi, Traumaområdet, Hälsouniversitetet i Linköping,                      2011
 • Magisterexamen i fysioterapi, Hälsouniversitetet i Linköping,                                                  2012
 • Grundkurs i Mindfulness för professionella, Henrik Kok,                                                             2013
 • IPT (Interpersonell psykoterapi), Linköpings universitet,                                                            2014
 • Specialistkompetens i fysioterapi inom psykisk ohälsa,                                                               2014
 • Psykoterapeutprogrammet, Linköpings universitet,                                                                    2015
 • Hypnos vid komplex trauma och dissociation, SFKH,                                                                   2015
 • Symboldrama fortbildning, avancerad nivå, leg psykoterapeut Inger Ösby,                        2009-2015
 • EMDR (Eye movement desenzitization and reprocessing),   IHPU,                                          2015-2016
 • Certifierad EMDR terapeut                          2018   
       
Handledning  
                                                                                                                                               
 • Grupphandledning i fysioterapi och psykosomatik,                                                                 1996-2009                               
 • leg sjukgymnast och Balint handledare Kerstin Wijkmark
 • Handledning i Symboldrama, leg psykolog Doris Nilsson,                                                      2007-2014
 • Handledning i relationell psykoterapi,leg psykolog  Lars Back,                                             2015
 • Handledning inom komplex trauma och EMDR, leg psykolog Johanna Brynielsson,     2015 - nuv