leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com leg fysioterapeut Lotta Ring

Patientsäkerhet- och kvalitetssäkringsarbete

  • Verksamheten utgår från fysioterapiprocessen vid skapandet av ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

  • Fysioterapiprocessen gör det möjligt att följa patientens väg från den första kontakten till en avslutad utvärdering.

  • Nödvändiga rutiner har formulerats och dokumenterats för varje steg i processen samt hur uppföljning ska gå till.

  • Gällande lagar och föreskrifter som styr all verksamhet inom hälso- och sjukvård ligger till grund för upprättandet av verksamhetens ledningssystem.

  • Verksamheten har ansvars- och patientförsäkring.

  • Patientsäkerhetsberättelse upprättas i början av varje kalenderår och avser då året som gått. Det blir samtidigt en form av utvärdering av föregående års verksamhet.
leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com