leg fysioterapeut Lotta Ring

Patientsäkerhet- och kvalitetssäkringsarbete

  • Verksamheten utgår från fysioterapiprocessen vid skapandet av ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

  • Fysioterapiprocessen gör det möjligt att följa patientens väg från den första kontakten till en avslutad utvärdering.

  • Nödvändiga rutiner har formulerats och dokumenterats för varje steg i processen samt hur uppföljning ska gå till.

  • Gällande lagar och föreskrifter som styr all verksamhet inom hälso- och sjukvård ligger till grund för upprättandet av verksamhetens ledningssystem.

  • Verksamheten har ansvars- och patientförsäkring.

  • Patientsäkerhetsberättelse upprättas i början av varje kalenderår och avser då året som gått. Det blir samtidigt en form av utvärdering av föregående års verksamhet.