leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com

STRESS

Stress kan definieras som;

- organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa

- en långvarig stressbelastning bidrar till att det autonoma nervsystemets (ANS) självregelrande förmåga subbas med stressreaktioner som följd


Vanliga symtom är:
- sömnstörningar, koncentration- och minnesstörningar, ökad anspänning, svårighet att gå ner i varv
- konsekvensen blir en ökad sårbarhet i hela det kroppsliga systemet

Psykisk ohälsa;
- stressrelaterade symtom ryms inom begreppet psykisk ohälsa och kan komma till uttryck både kroppsligt och mentalt/känslomässigt
- det är fram för allt den långvariga stressbelastningen som skapar svårigheter i det dagliga livet
-bristande hanteringsstrategier kan bidra till utvecklandet av stressrelaterad sjukdom/ohälsa
-stress kan finnas med som en faktor vid utvecklandet av långvarig och svårbehandlad smärta


leg fysioterapeut Lotta Ring Kungsvägen 37, 595 51 Mjölby 0707-836788 lottas126@gmail.com